• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

انتشارات ›  بورس 

انتشارات بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار


انواع بورس

۱۸ ٪
تخفیف
سلف و اوراق سلف
قیمت قبلی: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
۲۲ ٪
تخفیف
بایسته های حقوق بازار سرمایه(مقررات تحلیلگری)
قیمت قبلی: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
۱۶ ٪
تخفیف
اخلاق حرفه ای در بازارهای سرمایه
قیمت قبلی: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
خلاصه نمودارهای گواهینامه اصول بازار سرمایه
قیمت قبلی: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۹۰۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
اقتصاد تروریسم
قیمت قبلی: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
بایسته های حقوق بازار سرمایه اصول
قیمت قبلی: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
  ۱   ۲   ۳   صفحه بعد