• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی 

کتب تخصصی مالی

انواع کتب تخصصی مالی


کتب تخصصی مالی

کد محصول: 2002063

 • عنوان :52 اشتباه بزرگ در سرمایه گذاری
 • مشخصات نشر:پارسیا
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100139

 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
قیمت: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 100137

 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
قیمت: ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:زهرا فرخی/فاطمه فرخی
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
قیمت: ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
 • مشخصات ظاهری:562ص
قیمت: ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۱۲ ٪
تخفیف
زمان سنجی بازار

 • چکیده
 • عنوان و نام پدیدآوردگان:زمان سنجی بازار/علی بشیر پور،ابراهیم صابر،حسین محسنی
قیمت قبلی:۱۶۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002095

 • عنوان : سرمایه گذاری جسورانه و فرآیند مبتکرانه
 • مشخصات نشر:چالش
قیمت: ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :ص280
 • موضوع:سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
قیمت: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002075

قیمت: ۴۴۵٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری     :   ص 184
 • رده بندی کنگره: 1386 8 م 8 د / 40 HG
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال