• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه 

حقوق در بازار سرمایه


کتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه

۲۲ ٪
تخفیف
بایسته های حقوق بازار سرمایه(مقررات تحلیلگری)

 • سرشناسه:سلطانی،محمد،1359
 • عنوان قراردادی:ایران.قوانین واحکام
قیمت قبلی:۱۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
۱۶ ٪
تخفیف
اخلاق حرفه ای در بازارهای سرمایه

 • مشخصات ظاهری:281ص
 • موضوع:اخلاق حرفه ای در بازار سرمایه
قیمت قبلی:۱۸۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10015

 • مشخصات ظاهری:97ص
 • موضوع:سازمان های مالی--ایران--اجازه نامه ها
قیمت: ۳۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان قراردادی:ایران.قوانین و احکام
 • عنوان و نام پدید آور:قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار/گردآورنده سازمان بورس و اوراق بهادار
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان قراردادی:ایران.قوانین واحکام
 • مشخصات نشر :SEO Information Dissemination and Services Co.(IDSC),2011=1390
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
۲۰ ٪
تخفیف
بایسته های حقوق بازار سرمایه اصول

 • مشخصات ظاهری     :   :‏‫ح ، ۲۵۲ص. ؛  جدول
 • رده بندی کنگره: ۱۳۹۳  ۲ب  / ۹۶۲     KMH
قیمت قبلی:۱۵۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001558

 • مشخصات ظاهری :184 ص.
 • یادداشت:کتابنامه.
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده:
 • مشخصات ظاهری :256 ص.;جدول,نمودار,نمونه.;14/5*21/5 س م
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری417      :  ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:Applied taleful and modern insurance:law and practice,3rd,2007
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان و نام پدیدآور:حقوق بازار اوراق بهادار(بخش اختلافات)غلامعلی میرزایی منفرد
 • مشخصات نشر:تهران:نشر میزان1390
قیمت: ۷۵٬۰۰۰ ریال

 • عنوان :حقوق بازار سرمایه
 • مشخصات نشر:سمت
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001913

 • مشخصات ظاهری :175 ص
 • موضوع:حقوق تجارت --ایران
قیمت: ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

قیمت: ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:ن,203ص
 • موضوع:کارگزاران بورس --ایران
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • عنوان :رقابت و انحصار بین بانک‌ها و موسسات اعتباری(ساختار مالکیت،شکل حقوقی و کارکرد)
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

 • عنوان :قواعد حقوقی حاکم بر معاملات در بورس‌های کالایی
 • مشخصات نشر:انتشارات میزان
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری:150 ص
 • موضوع:حقوقی
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

 • چکیده
 • عنوان و نام پدیدآور:محمد رضا محمدی
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001137

 • مشخصات ظاهری     :  ص 371
 • رده بندی کنگره: 1392 5 م 6 الف / 1050
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

 • مشخصات ظاهری :312ص.
 • موضوع:برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال