• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مالی عمومی


کد محصول: 10032

 • مشخصات ظاهری   :523 ص
 • رده بندی کنگره:1392   2ر 4م/HG4028
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10033/001

 • رده بندی کنگره:1391   9ت9الف/NC1312
 • رده بندی دیویی:741/59551222
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 1007/001

 • سرشناسه:شهرآبادی،ابوالفضل،1334-،گردآورنده ،ترجم
 • عنوان و نام پدید آور:فدراسیون ها وانجمن های بین المللی بازار سرمایه/ترجمه وگردآوری ابوالفضل شهرآبادی ،الهام مسلمی.
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 10010

 • مشخصات ظاهری:105ص
 • رده بندی کنگره:1390  6الف2س /HD2741
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001177

 • عنوان و نام پدیدآور:مدیریت مالی/[مولفین:احمد مدرس وفرهاد عبداله زاده].
 • مشخصات ظاهری :2ج.:جدول ،نمودار
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001472/001

 • مشخصات ظاهری:142ص.
 • یادداشت:عنوان اصلی10شاه کلید بزرگان بورس
قیمت: ۱۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001695/006

 • عنوان و نام پدیدآور:23 اصل وارن بافت warren Buffet(ثروتمندترین سرمایه گذار جهان)ودیگر نابغه های سرمایه گذاری وهفت اشتباه بزرگ در معاملات سهام/مولف مارک تایر:مترجم محمد حسینی بهشتیان،امیر کامگار
 • مشخصات نشر:تهران:نوآور،1389
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001631

 • عنوان و نام پدیدآور:آمار وکاربرد آن در مدیریت/عادل آذر،منصور مومنی.
 • مشخصات نشر:تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی،1388
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001537

 • مشخصات ظاهری :240 ص
 • رده بندی کنگره:4 الف 9 ش/HG4529
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001682

 • عنوان و نام پدیدآور:ارزشیابی سهام(روش ها ومدل ها):چارچوب تحلیل بنیادی وارزش سهام/تالیف وترجمه کاوه مهرانی،کیارش مهرانی،روح اله میرصانعی
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،1389
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001652

 • عنوان و نام پدیدآور:استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده/تالیف PMI:ترجمه محمد رضا فرج مشایی،علی بیاتی ومهدی ابراهیمی:ویراستار فنی علی بیاتی
 • مشخصات نشر:تهران:آریانا قلم،1391
قیمت: ۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001503

 • مشخصات ظاهری336 :ص
 • یادداشت:عنوان اصلی:High probablity trading strategies:entry to exit tactics for the Forex,future,and stocl markets,c2009
قیمت: ۴۳۵٬۰۰۰ ریال