• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه


کد محصول: 2001717

 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری 2/مولفین چنگیز سلمانی،رحیم پارساوند،شهلا احمدی
 • مشخصات نشر:تهران:موسسه کتاب مهربان نشر،1388
قیمت: ۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001707

 • عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری 1/تالیف:یداله تاری وردی،محمد امین زکی زاده
 • مشخصات نشر:تهران:یداله تاری وردی،1390
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001708

 • مشخصات ظاهری :290ص.:جدول.
 • یادداشت:کتابنامه :290ص
قیمت: ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001194

 • مشخصات ظاهری     :   ص 526
 • رده بندی کنگره: 1376 45 ب 2 ف / 5655 HF
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001709/001

 • مشخصات ظاهری :293ص.:22*29س م.
 • موضوع:حسابداری – راهنمای اموزشی (عالی)
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001883

 • مشخصات ظاهری :221ص.:جدول.
 • یادداشت:کتابنامه:221ص.
قیمت: ۱۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001694

 • عنوان و نام پدیدآور:اصول ومبانی حسابداری/تالیف پرویز بختیاری
 • مشخصات نشر:تهران:سازمان مدیریت صنعتی،1388
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001119

 • مشخصات ظاهری     :   ص 200
 • رده بندی کنگره: 1391 9 ب 9 س / 2009 HJ
قیمت: ۷۷٬۰۰۰ ریال