• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد مالی


کد محصول: 10039/001

  • موضوع:سرمایه گذاری--جنبه های روانشناسی
  • رده بندی کنگره:1390 2م7س/HG4515/15
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002152

قیمت: ۲۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002059

قیمت: ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002016/001

قیمت: ۳۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001866

  • مشخصات ظاهری :342ص.:جدول
  • یادداشت:عنوان اصلی :manual for the preparation of industrial feasibility studies
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002015

  • چکیده
  • عنوان :استراتژی اقیانوس آبی
قیمت: ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2002149

قیمت: ۳۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001473

قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001832

  • مشخصات ظاهری :302ص:جدول،نمودار
  • یادداشت:کتابنامه:ص.300-302
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 2001910

  • مشخصات ظاهری :ج.
  • موضوع:اقتصاد کلان
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال