• محصول سبد خرید

محصولات › کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه 

موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه

دریافت اطلاعاتکتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه

 • چکیده
 • عنوان :قوی سیاه
 • مشخصات نشر:آریانا قلم
 • مشخصات ظاهری :348ص

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :265ص
 • موضوع:بازار سرمایه
 • شناسه افزوده:شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
 • رده بندی کنگره:2ت82الف/BP198/6

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:390 ص
 • موضوع:سرمایه گذاری --ریاضیات
 • موضوع:آنالیز تصادفی
 • موضوع:اختیارمعامله -- الگوهای ریاضی

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:192 ص
 • یادداشت:Understanding stocks:your first guide to finding out what the stock market is all about,c2004.
 • رده بندی کنگره:1391   8ه9س/HG4551
 • رده بندی دیویی:332/6322

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :330ص .:مصور,جدول,نمودار.
 • موضوع:طرح های صنعتی --ارزشیابی
 • شناسه افزوده:سازمان مدیریت صنعتی
 • رده بندی کنگره:1382 4الف 3م /TS171

قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • تدوین:سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
 • مترجم:شاهین احمدی
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس

قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده:
 • مشخصات ظاهری:158 ص 14*21 س م
 • موضوع:تروریسم -- امور مالی
 • موضوع:تروریسم--جنبه های اقتصادی

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات نوید مهر
 • مشخصات ظاهری169 ص
 • موضوع: :سیاست اقتصادی

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :254ص
 • موضوع:بازرگانی بین المللی--اصطلاح ها و تعبیر ها
 • موضوع:صادرات--قراردادهای فروش--اصطلاح ها و تعبیر ها
 • موضوع :بیمه باربری --اصطلاح ها و تعبیر ها

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 7
 • رده بندی کنگره: 1389 8 گ 3 الف / 2 / 5720 HG
 • رده بندی دیویی:  01450955 / 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 2239963

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 190
 • شماره کتابشناسی ملی: 2229064

قیمت: ۸۵,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • عنوان :بازارها،نهادها و ابزارهای مالی
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
 • مشخصات ظاهری:233ص

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :  ص 60
 • رده بندی کنگره: 1389 4 ب 15 ن / 8169 PIR
 • رده بندی دیویی: 62 / 3 فا 8
 • شماره کتابشناسی ملی: 2183163

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:160ص
 • موضوع:امور مالی طرح ها
 • موضوع:طرحهای عمرانی - امور مالی
 • شناسه افزوده:برجی,معصومه 1362

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :347 ص.
 • موضوع:قیمت گذاری
 • شناسه افزوده:هاشمی نژاد,سید محمد,1360 -,‌‌‍مترجم
 • شناسه افزوده:گودرزی,ندا,1366

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   198 ص
 • رده بندی کنگره: 1392 3 م 5 خ / 4661 HG
 • رده بندی دیویی:6322 / 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 3357343

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:328 ص:مصور ,جدول ,نمودار ,لوح فشرده
 • موضوع:بازار ارز
 • موضوع:ارز
 • موضوع:سیاست پولی

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری :404 ص.,جدول نمودار.
 • موضوع:سرمایه گذاری --جنبه های روانشناسی
 • موضوع:سرمایه گذاری -- تصمیم گیری
 • شناسه افزوده:بدری ,احمد,1338

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:618 ص
 • موضوع:بانک و بانکداری - دایرة المعارف ها
 • شناسه افزوده:بانک ملت اداره کل آموزش
 • رده بندی کنگره:1393 2د/HG151

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری     :   ص 181
 • رده بندی کنگره: 1391 4 د 9 س / 4636  HG
 • رده بندی دیویی: 63222/ 332
 • شماره کتابشناسی ملی: 3035970

قیمت: ۶۵,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:571ص
 • موضوع:سرمایه گذاری
 • رده بندی دیویی:332/0415
 • رده بندی کنگره:1390 5د 3م/HG4523

قیمت: ۲۱۵,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • مشخصات نشر:چالش
 • مشخصات ظاهری:326 ص
 • مترجم:احسان سپهریان

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری  466 ص      :  
 • رده بندی کنگره: 1392 2 ر 5 م / 2741 HD
 • رده بندی دیویی: 658422
 • شماره کتابشناسی  ملی: 3323422

قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • مشخصات ظاهری :140 ص
 • موضوع:ماشین‌های حساب
 • موضوع:تجزیه و تحلیل عوامل تائیدی

قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مشخصات ظاهری:402 ص
 • موضوع:روانشناسی بازار
 • رده بندی دیویی:332/6
 • شماره کتابخانه ملی:4093961

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • مشخصات نشر:انتشارات بورس
 • مشخصات ظاهری242 ص
 • موضوع: :تقلب--پی جویی

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • چکیده
 • مشخصات نشر:چالش
 • مشخصات ظاهری:168 ص
 • موضوع:سرمایه گذاری

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
  ۱   ۲   صفحه بعد
بازگشت به کتب تخصصی مالی

دیدگاه مخاطبان

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار(از تئوری تا عمل) کتاب را مطالعه کردم واقعا مفاهیم ومندرجات کتاب دقیقا باعنوان کتاب برابری میکند بطوریکه علاوه بر مباحث علمی مباحث عملی بازار سرمایه هم مطابق با اخرین مباحث بروز امده است
احمد
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه آیا سوالات دارای پاسخ تشریحی هستند؟
mahsa
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه متشکرم از تمامی مولفان
نادر کرامت

ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


فروشگاه اینترنتی انتشارات بورس,انتشارات بورس,بازار بورس,بورس,سهام,تالار بورس,کارگزاری,سازمان بورس و اوراق بهادار,کتاب های مالی,حسابداری,اقتصاد,بازار سرمایه,کتاب,آزمون گواهینامه های حرفه ای,شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس,