• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › فرهنگ و اصطلاحات 

فرهنگ و اصطلاحات


فرهنگ و اصطلاحات

  • مشخصات ظاهری :{324}ص.20*12س م.
  • یادداشت:انگلیسی –فارسی
قیمت: ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

  • مشخصات ظاهری204 ص:
  • رده بندی کنگره:1391  9الف4 س/HG4028
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

  • مشخصات ظاهری :549 ص
  • موضوع:بانک و بانکداری-واژه‌ نامه‌ها-انگلیسی
قیمت: ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

  • مشخصات ظاهری:  728ص
  • رده بندی کنگره: 1388 774 الف 2 ف / 1645 PE
قیمت: ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

  • مشخصات ظاهری :593 ص
  • موضوع:حسابداری –واژه نامه ها-انگلیسی
قیمت: ۴۸۰٬۰۰۰ ریال