• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی  

کد محصول: 2001984
  • نویسنده/مترجم: حسین علوی‌طبری
  • شابک: 978964-6366-44-9
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
در این کتاب سعی شده است که مطالب مورد نیاز دانشجویان رشته حسابداری اقتصاد و علوم تربیتی براساس سرفصل مصوب شواریعالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بودجه به سبکی روان و قابل استفاده فراهم گردد.

مشخصات
مشخصات ظاهری     :  ص ۲۴۹
رده بندی کنگره: ۵ الف ۸ ع / ۴ / ۲۱۵۴ HJ
رده بندی دیویی: ۴۸۰۹۵۵ / ۲۵۲
شماره کتابشناسی ملی: ۲۹۸۷۰- ۸۱ م

سرفصلها:
فصل ۱: تعاریف و اهمیت بودجه
فصل ۲: اصول بودجه
فصل ۳: طبقه بندی بودجه
فصل ۴: مراحل بودجه