• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › موضوعات بین رشته ای با بازار سرمایه 

مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی 

کد محصول: 2001256
  • نویسنده/مترجم: مهدی تیز فهم تکمه داش
  • شابک: 9786006776866
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
کتاب مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی چنانچه بر مفاهیم ,الگوها ,تجربیات و مستندات  و متد های محکم و مدون علمی و عملی استوار باشد ,قطعا گزینه ای بی بدیل برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که می خواهند در عرصه داخلی و بین المللی به صورت موفق عمل کنند.در این کتاب با چنین دیدگاهی تهیه و تدوین شده است و جنبه ها و ابعاد مختلف مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی را با نگرش علمی و کاربردی مورد توجه قرار داده است.


مشخصات
مشخصات ظاهری :۲۶۹ص مصور,جدول,نمودار
یادداشت:کتابنامه :ص .۲۶۲.
موضوع:بانکداری اختصاصی
سر شناسنامه:تیز فهم داش,مهدی۱۳۵۶
رده بندی کنگره:۱۳۹۲ ۴ م ۹ت/ال۱۹۷۸
رده بندی دیویی:۳۳۲/۱۲۳
شماره کتابشناسی ملی:۳۳۴۸۱۹۳


سرفصل ها
فصل اول:به سوی شناخت مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی
فصل دوم:بازیگران صنعت مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی
فصل سوم:طراحی سازمانی
فصل چهارم:مشتریان بانکداری اختصاصی
فصل پنجم:محصولات و خدمات مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی
فصل ششم:کیفیت خدمات در بانکداری اختصاصی
فصل هفتم:کانال های توزیع در بانکداری اختصاصی
فصل هشتم:رفتار مالی در مدیریت ثروت و بانکداری اختصاصی
فصل نهم:چشم انداز جهانی ثروت
فصل دهم:چالشهای بانکداری اختصاصی