• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › سایر محصولات › نشریات 

فصلنامه علمی پژوهشی بورس اوراق بهادار شماره 24 

  • نویسنده/مترجم: محمد حسین ستایش-عیسی کریمی-یوسف محنت فر و ....
قیمت: ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
سر فصل ها
بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و خطای پیش بینی سود هر سهم
بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظه سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای نوین اقتصاد سنجی
سنجش و اندازه گیری عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه(مطالعه موردی سازمان بورس و اوراق بهادار)
کارکردهای بورس انرژی با تاکید بر تضمین ایفای تعهدات ناشی از معاملات
بررسی رابطه ی بین تعمیق مالی و رشد اقتصادی کشور