• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › سایر محصولات › نشریات 

فصلنامه علمی-پژوهشی بورس اوراق بهادار21 

  • شابک: فصلنامه علمی-پژوهشی
قیمت: ۲۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
فصلنامه بورس اوراق بهادار ،فصلنامه ای است علمی-پژوهشی که در راستای توسعه دانش ملی در کشور ،شناسایی مسایل بازار سرمایه وراه حل یابی برای آن مبادرت به انتشاز مقاله های پژوهشی می نماید.
مشخصات:
ویراستاران:سید محمد جواد فراهانیان،رضا حصارزاده و میثم محمدی
ویراستار انگلیسی:محمد حسین طاهری
ناشر:انتشارات بورس
چاپ و صحافی:عرش دانش