• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حقوق در بازار سرمایه 

راهنمای اعطای مجوز نهادهای مالی 

کد محصول: 10015
  • نویسنده/مترجم: سازمان بورس و اوراق بهادار معاونت نظارت بر نهادهای مالی
  • شابک: 9782-600-5959-29-1
قیمت: ۳۰٬۰۰۰ ریال
--*چکیده:
در این کتاب چگونگی دریافت مجوزهای تاسیس وفعالیت نهادهای زیر آمده است:
صندوق سرمایه گذاری،صندوق سرمایه گذاری زمین وساختمان،شرکت سرمایه گذاری،شرکت مادر(هلدینگ)،مشاور سرمایه گذاری،شرکت سبدگردان،شرکت پردازش اطلاعات مالی،شرکت تامین سرمایه،کانون های فعال در بازار اوراق بهادار،مشاور پذیرش،مشاور عرضه اوراق بهادار وبازار گردانی
-مشخصات
مشخصات ظاهری:۹۷ص
موضوع:سازمان های مالی--ایران--اجازه نامه ها
رده بندی کنگره:۱۳۹۱  ۲ر۹الف/HG۱۸۷
رده بندی دیویی:۳۳۲/۱۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۷۸۶۳۷۵
سرفصلها:
بخش اول:راهنمای اعطای مجوز تاسیس وفعالیت صندوق های سرمایه گذاری
بخش دوم:راهنمای دریافت تاسیس وفعالیت صندوق سرمایه گذاری زمین وساختمان
بخش سوم:راهنمای دریافت مجوز تاسیس وفعالیت شرکت سرمایه گذاری
بخش چهارم:راهنمای دریافت مجوز تاسیس وفعالیت شرکت مار(هلدینگ)
بخش پنجم:راهنمای دریافت مجوز تاسیس وفعالیت مشاور سرمایه گذاری
بخش ششم:راهنمای دریافت مجوز تاسیس وفعالیت شرکت سبدگردان
 بخش هفتم:راهنمای دریافت مجوز تاسیس وفعالیت شرکت پردازش اطلاعات مالی
بخش هشتم:راهنمای دریافت مجوز تاسیس وفعالیت شرکت تامین سرمایه
بخش نهم:راهنمای دریافت مجوز تاسیس وفعالیت کانون های فعال در بازار اوراق بهادار
بخش دهم:راهنمای دریافت مجوز مشاور پذیرش
بخش یازدهم:راهنمای متقاضیان دریافت مجوز مشاور عرضه اوراق بهادار
بخش دوازدهم:راهنمای دریافت مجوز فعالیت بازارگردانی