• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

توسعه اقتصادی وتوسعه انسانی 

  • نویسنده/مترجم: دکتر علی قنبری
  • شابک: 978-964-2522-47-7
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
مفاهیم((توسعه یافتگی))و((توسعه نیافتگی))از محوری ترین و مهم ترین مقولاتی است که ذهن اکثر نخبگان جامعه را به خد مشغول کرده است.مفاهیمتوسعه،پیشرفت،ترقی و اصطلاحاتی از این دست دارای معانی متعددی هستند و در فرهنگ های مختلف برداشت های گوناگون از انها شده و اتفاق نضر و اجماع در تعریف انها وجود ندارد .
 
 
مشخصات
مشخصات ظاهری :۳۰۴ص.:مصور ،جدول،نمودار.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:توسعه انسانی
موضوع:رشد اقتصادی
موضوع :نیروی انسانی
رده بندی کنگره:۱۳۹۰ ۹ت۹ق/۷۵HD
رده بندی دیویی:۹/۳۳۸
شماره کتابشناسی ملی:۲۶۷۹۴۱۹
سر فصل ها
بخش اول: مفهوم توسعه انسانی
بخش دوم:شاخص های توسعه انسانی
بخش سوم:شاخص های اقتصادی توسعه انسانی
بخش چهارم:شاخص های اجتماعی توسعه
بخش پنجم:شاخص های فرهنگی توسعه انسانی
 بخش ششم:شاخص های سیاسی  توسعه انسانی (حکمرانی خوب)