• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد کلان ج 1/ رحمانی 

کد محصول: 2001175
  • نویسنده/مترجم: تیمور رحمانی
  • شابک: 964-91967-4-9
قیمت: ۲۱۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
علم اقتصاد را علم مطالعه تخصیص منابع کمیاب برای خواسته های نامحدود بشری نامیده اند.در غالب تحلیل های اقتصاد ی ،عاملان اقتصادی را به دو دسته تولید کنندگان کالا ها و خدمات ومصرفکنندگان کالا ها وخدمات تقسیم می کنند. هدف تولید کنندگان ان است که با بکار گیری و ترکیب منابع تولید (نیروی کار  ،سرمایه ،منابع طبیعی ،ومدیریت)و با توجه به کمیابی این منابع وبنابراین تقبل هزینه در بکار گیری انها،سود خود را بیشتر سازند.
مشخصات
مشخصات ظاهری :ج:جدول،نمودار.
یادداشت:کتابنامه
موضوع:اقتصاد کلان
رده بندی کنگره:الف۳ر۵/۱۷۲HB
رده بندی دیویی:۳۳۹
شماره کتابشناسی ملی:۴۲/۱۳-۷۸م
سر فصل ها
بخش اول: جریان دایره وار تولید ودرامد ملی
بخش دوم:محاسبه تولید ملی وشاخص قیمتها
بخش سوم:مدلهایدرامد-مخارج کینزی
بخش چهارم:موضوعاتی در مدلهای در امد–مخارج کینزی
بخش پنجم:تعادل بازار کالا وپول(مدلهای is-lm)
 بخش ششم:سیاستهای پولی ومالی
 بخش هفتم: تحلیلهای کلان اقتصاد باز