• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

بانکداری نوین(در تئوری وعمل) 

  • نویسنده/مترجم: شلاگ هفرنان،ترجمه:دکتر علی پارسائیان/شیرانی
  • شابک: 964-06-3558-8
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
ادوارد گاردنر از موسسه تامین مالی اروپا می گوید:این کتاب به شکلی موشکافانه به موضوعات اساسی بانک ها پرداخته وبا بینشی بسیار خوب به عمق برخی از زمینه های اصلی وتجربی بانکداری نوین می پردازد.این کتاب هدیه ای مهم وانگیزشی به علوم بانکداری است.مطالعه این کتاب برای دانشجویان بانکداری ،محققان،متخصصان بانکداری وهمه آنهایی که علاقمند به بانکداری وبانک های مدرن هستند ضروری است.
مشخصات
مشخصات ظاهری۸۱۱     :  ص
رده بندی کنگره:۲ب ۷ه /HG۱۶۰۱
رده بندی دیویی:۳۳۲/۱
شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۵۶-۸۲
سرفصلها:
بخش اول:سازمان بانکداری نوین
بخش دوم:بانک های بین المللی
بخش سوم:ساختار سیستم های بانکداری
بخش چهارم:مسئله رقابت در بانکداری
بخش پنجم:مدییت ریسک در بانک ها
بخش ششم:مقررات بانک
بخش هفتم:علت ورشکستگی بانک ها
بخش هشتم:مسائل استراتژیک در بانک ها
بخش نهم:مجموعه ای از تحقیقات موردی