• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

اصول حسابداری (1) 

  • نویسنده/مترجم: آرش فرهودی
  • شابک: 978-964-8943-81-8
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
امروزه با گسترش روزافزون واحدهای تجاری و افزایش حجم عملیات تجاری نقش و اهمیت حسابداری هر روز بیشتر و پیچیده تر می شود . حسابداری به عنوان  بخشی از سیستم اطلاعاتی  مدیریت قسمت قابل توجه ای از نیاز های مدیریت را فراهم می کند. علاوه براین ،سهامداران ،سرمایه گذاران بالقوه ،بستانکاران ،بانکها و موسسات اعتباری ،مراجع مالی و افتصادی دولتی نیز  برای مقاصد  مختلف به اطلاعات مالی نیاز دارند .


مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:اصول حسابداری(۱)/مولف آرش فرهودی
مشخصات نشر:تهران:آراد کتاب
مشخصات ظاهری :جدول،نمودار
موضوع:حسابداری- - راهنمای اموزشی (عالی)
موضوع:حسابداری- - مسائل ،تمرینها و غیره (عالی)
موضوع :حسابداری - - ازمونها و تمرینها (عالی)
رده بندی کنگره:۱۳۸۶ ۴۵ف۲ف/۵۶۵۵HF
رده بندی دیویی:۰۴۶۰۷/۶۵۷
شماره کتابشناسی ملی:۱۰۱۴۹۶۱


سر فصل ها
بخش اول: کلیات ومفاهیم
بخش دوم:معادله و مفاهیم پذیرفته شده حسابداری
بخش سوم:چرخه حسابداری –جمع اوری و تجزیه
بخش چهارم:چرخه حسابداری –تهیه صورتهای مالی
بخش پنجم:چرخه حسابداری – ثبت فعالیتهای مالی
 بخش ششم:چرخه حسابداری-ثبت رویداد های مالی در دفاتر روزنامه و کل
 بخش هفتم: چرخه حسابداری – تهیه تراز ازمایشی
بخش هشتم:چرخه حسابداری – اصلاح و تعدیل حسابها و تهیه تراز ازمایشی اصلاح شده
بخش نهم:چرخه حسابداری – بستن حسابهای مو قت و تهیه تراز اختتامی
بخش دهم:تکمیل چرخه حسابداری با استفاده از کار برگ
بخش یازدهم:چرخه حسابداری در موسسات بازرگانی