• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد بانکداری 

  • نویسنده/مترجم: کنت ماتیوس وجان تامپسون
  • شابک: 978-600-6227-64-1
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال
چکیده:
بانک اقتصاد نوین ((افزایش سواد بانکی ومالی))را جزئ ماموریت های اجتماعی خود قرار داده ودر همین راستا،حمایت ازنشر وچاپ کتاب ((اقتصاد بانکداری))را برعهده گرفته است.امید است با انتشار این کتاب،گامی در جهت توسعه دانش بانکداری برداشته شده باشد.
مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد بانکداری/کنت ماتیوس،جان تامپسون:ترجمه علی سرزعیم
مشخصات نشر:تهران.آریاناقلم،۱۳۹۲
مشخصات ظاهری۳۰۸ :ص
رده بندی کنگره:۱۳۹۲  م۲الف۷/HG۱۶۰۱
رده بندی دیویی:۳۳۲/۱
شماره کتابشناسی ملی:۳۱۲۴۱۱۶
سرفصلها:
بخش اول:روندهای کلی در بانکداری داخلی وبین المللی
بخش دوم:واسطه های مالی:آثار بازار سرمایه
بخش سوم:بانک ها وواسطه گری مالی
بخش چهارم:بانکداری عمده وبانکداری خرد
بخش پنجم:بانکداری بین المللی
بخش ششم:نظریه بنگاه بانکداری
بخش هفتم:مدل های رفتار بانکی
بخش هشتم:سهمیه بندی اعتبارات
بخش نهم:تبدیل به اوراق بهادار کردن
بخش دهم:ساختار بانکداری
بخش یازدهم:مقررات گذاری بانک ها
بخش دوازدهم:مدیریت ریسک
بخش سیزدهم:اقتصاد کلان بانکداری
بخش چهاردهم:رقابت بانکی