• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

حسابداری ومدیریت پیمان های بلندمدت جلد اول 

  • نویسنده/مترجم: محمد حسین دهقانی تفتی،محمدعلی جمعه زاده بافنده
  • شابک: 978-600-124-251-9
قیمت: ۲۳۰٬۰۰۰ ریال
--*چکیده:
دانش بشری درگستره وسیعی ازعلوم،مسیری را به سمت توسعه نوید می دهد.امور مالی وحسابداری مانند سایر دانش ها درحوزه های نظری وعملی گسترشی عمیق داشته است.
-مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:حستبداریومدیریت پیمان های بلند مدت (جلد اول):بر اساس آخرین ضوابط استانداردهای حسابداری ایران/محمد حسین دهقانی تفتی،محمدعلی جمعه زاده بافنده
مشخصات نشر:تهران:موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران،۱۳۹۲
مشخصات ظاهری:۲ ج
رده بندی کنگره:۱۳۹۲  ۹د ۹پ/HF۵۶۸۶
رده بندی دیویی:۶۵۷/۸۶
شماره کتابشناسی ملی:۳۱۲۵۴۲۴
سرفصلها:
بخش اول:آشنایی باحرفه پیمانکاری
بخش دوم:مراحل اجرای طرح
بخش سوم:ثبت مخارج وعملیات مالی پیمان های بلند مدت دردفاتر پیمانکار وکارفرما
بخش چهارم:مبانی شناخت واندازه گیری سود پیمان های بلند مدت
بخش پنجم:حسابداری مخارج تامین مالی دارایی درجریان ساخت در دفاتر کارفرما
بخش ششم:دستورالعمل حق بیمه پیمان های بلند مدت ومهندسین مشاور(نحوه...)
بخش هفتم:آشنایی باانواع ضمانت نامه