• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

کتاب جامع لیزینگ جلد اول 

  • نویسنده/مترجم: کارشناسان شرکت لیزینگ پارسیان،ترجمه:دکتر فرهاد حنیفی
  • شابک: 978-600-9040-28-5
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
اساسا سرمایه واعتماد دوروی سکه لیزینگ است.به نظر می رسد درهر شرایط اقتصادی،خصوصا در زمان بحران واوضاع نابسامان اقتصادی،توجه به لیزینگ می تواند محملی باشد برای گذر از شرایط خاص اقتصادی.
عنوان و نام پدیدآور:کتاب جامع لیزینگ/شرکت لیزینگ پارسیان
مشخصات نشر:تهران:انتشارات سرخ،۱۳۹۰
مشخصات ظاهری:۳۲۰ ص
رده بندی کنگره:۹۹۹۹HD/الف ۳۲ک۲۴   ۱۳۹۰
رده بندی دیویی:۳۳۳/۵
شماره کتابشناسی ملی:۵۵۵۳۸۲۲
سرفصلها:
بخش اول:مروری کلی بر صنعت لیزینگ
بخش دوم:انواع اجاره
بخش سوم:مزایای لیزینگ
بخش چهارم:مفاهیم قراردادی لیزینگ
بخش پنجم:حسابداری لیزینگ
بخش ششم:مسائل مالیاتی لیزینگ
بخش هفتم:تامین منابع مالی شرکت ها های لیزینگ
بخش هشتم:اجاره های عملیاتی
بخش نهم:ریسک ها در لیزینگ
بخش دهم:مدیریت پرتفوی در شرکت های لیزینگ
واژه نامه