• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی اسلامی 

کتاب جامع لیزینگ ج 2/ لیزینگ در بانکداری اسلامی 

کد محصول: 2001164
  • نویسنده/مترجم: شرکت لیزینگ پارسیان
  • شابک: 978-600-197-039-9
قیمت: ۱۱۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
اقدام ارزشمند هیئت مدیره شرکت لیزینگ پارسیان وگروه کارشناسی آن شرکت در تدوین کتاب پیش رو،مسیر دستیابی به شناخت لیزینگ (اجاره)اسلامی ونقش واقعی وبارز آن در تسریع چرخه کسب وکار واقتصاد کشور ومجموعه تراکنش های پولی واعتباری را به درستی وبادقت هموار کرده است.
عنوان و نام پدیدآور:کتاب جامع لیزینگ/شرکت لیزینگ پارسیان
مشخصات نشر:تهران.انتشارات سرخ،۱۳۹۰
مشخصات ظاهری: جلد دوم،۲۶ص۴
رده بندی کنگره:۹۹۹۹HD/الف ۳۲ک۲۴   ۱۳۹۰
رده بندی دیویی:۳۳۳/۵
شماره کتابشناسی ملی:۵۵۵۳۸۲۲
سرفصلها:
بخش اول:مروری برتاریخچه بانکداری اسلامی
بخش دوم:فلسفه نظام مالی اسلامی وویژگی های آن
بخش سوم:انواع قرض
بخش چهارم:ابزارهای مالی اسلامی
بخش پنجم:اوراق سرمایه گذاری اسلامی
بخش ششم:لیزینگ در بامکداری اسلامی
  پیوست ۱-قانون عملیات بانکب بدون ربا