• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

مدیریت مالی 1 (خواجوی) 

  • نویسنده/مترجم: شکراله خواجوی،محمد حلاج
  • شابک: 978-964-978-155-6
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
این کتاب به منظور تهیه ماخذی برای تدریس درس مدیریت مالی (۱) یک سو،وآشنا کردن مدیران مالی،حسابداران وحسابرسان،بامفاهیم وتئوری های مالی از سوی دیگر تدوین شده است.

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:مدیریت مالی ۱/تالیف شکراله خواجوی،محمد حلاج
مشخصات نشر:تهران:ترمه،۱۳۸۹
مشخصات ظاهری : ۴۱۶ ص
رده بندی کنگره:۱۳۸۸  ۴م۹خ/HG۴۰۲۶
رده بندی دیویی:۶۵۸/۱۵
شماره کتابشناسی ملی:۱۹۹۰۱۱۵
سرفصلها:
بخش اول:مقدمه ای بر مدیریت مالی
بخش دوم:مروری برصورت های مالی وارزش زمانی پول
بخش سوم:تجزیه وتحلیل مالی
بخش چهارم:پیش بینی وبرنامه ریزی مالی
بخش پنجم:مدیریت سرمایه در گردش
بخش ششم:تجزیه وتحلیل اهرم های عملیاتی ومالی
بخش هفتم:بودجه بندی سرمایه ای