• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد پول وبانکداری(بهمن پور،مشیری) 

  • نویسنده/مترجم: حمید بهمن پور،سعید مشیری.
  • شابک: 978-964-185-215-5
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
در ای کتاب ما سعی کرده ایم مباحث اصلی مربوط به اقتصاد پول وبانکداری در نظام اقتصادی آزاد را ارائه دهیم ودرکنار آن به مباحث ویژه نظام بانکداری کشورمان ،یعنی بانکداری بدون ربا،نیز بپردازیم.این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های اقتصاد با گرایش های گوناگون ومدیریت،بازرگانی وحسابداری می تواند مناسب باشد.

مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:اقتصاد پول وبانکداری/حمید بهمن پور،سعید مشیری.
مشخصات نشر:تهران،نشر نی ،۱۳۹۰
مشخصات ظاهری :۳۳۴ص
رده بندی کنگره:۱۳۹۰  ۷الف ۹ب/HG۲۵۵
رده بندی دیویی:۳۳۲/۴۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۳۷۷۲۹۱
سرفصلها:
بخش اول:پول وسیر تحول آن
بخش دوم:نرخ بهره
بخش سوم:عوامل موثر برنرخ بهره
بخش چهارم:ساختار وطبقه بندی نهادهای مالی
بخش پنجم:بانک وبانکداری
بخش ششم:بانکداری در ایران
بخش هفتم:بانک مرکزی
بخش هشتم:سیاست های پولی
بخش نهم:تحولات بازار مالی وسیاست های جدید پولی
بخش دهم:نظریه های پولی
بخش یازدهم:عرضه پول
بخش دوازدهم:ارز وتحولات ارزی
بخش سیزدهم:بازار سهام
سهام