• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

تئوری و مسائل اقتصاد خرد 

کد محصول: 2001654
  • نویسنده/مترجم: دومینیک سالواتوره، حمیدرضا ارباب
  • شابک: 978-964-185-023-6
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
کتاب تئوری ومسائل اقتصاد خرد دومینیک سالواتوره برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ از سوی انتشارات مک گروهیل(بخش کتاب های سری شوم)منتشر شد.ترجمه این نسخه از کتاب از سوی نشر نی منتشر وبارها تجدید جاپ وبا استقبال دانشجویان روبرو شده است.
عنوان و نام پدیدآور:تئوری ومسائل اقتصاد خرد/دومینیک سالواتوره:ترجمه حمیدرضا ارباب ویراست ۳
مشخصات نشر:تهران،نشر نی،۱۳۸۹
مشخصات ظاهری:۵۴۰ ص
یادداشت:Schaum`s outlines of Microeconomics,۴h ed,c۲۰۰۶
رده بندی کنگره:۱۳۸۹  س۲ت۹/HB۱۷۲
رده بندی دیویی:۳۳۸/۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۰۴۴۷۳۱
سرفصلها:
بخش اول:مقدمه
بخش دوم:تقاضا،عرضه وتعادل:یک بررسی دقیق تر
بخش سوم:اندازه گیری کشش ها
بخش چهارم:نظریه تقاضای مصرف کننده
بخش پنجم:مباحث پیشرفته در نظریه تقاضای مصرف کننده
بخش ششم:نظریه تولید
بخش هفتم:هزینه های تولید
بخش هشتم:قیمت وتولید در بازار رقابت کامل
بخش نهم:قیمت وتولید در بازار انحصار خالص
بخش دهم:قیمت وتولید در بازارهای رقابت انحصاری وانحصار چند جانبه
بخش یازدهم:مطالب جدید وپیشرفته در ساختار بازار
بخش دوازدهم:نظریه بازی ها  ورفتار دربازار انحصار چندجانبه
بخش سیزدهم:قیمت گذاری واشتغال نهاده های تولید
بخش چهاردهم:تعادل عمومی واقتصاد رفاه
بخش پانزدهم:اقتصاد اطلاعات