• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

حسابرسی (2)-دکتر نوروش-مهرانی حسابرسی (2)-دکتر نوروش-مهرانی

  • نویسنده/مترجم: ایرج نوروش،کاوه مهرانی،یاسر بذرگر
  • شابک: 978-964-2691-12-8
قیمت: ۸۲٬۰۰۰ ریال
چکیده:
رئوس مطالب فصول مختلف این کتاب بارویکردی یکپارچه وتعاملی،مهمترین مفاهیم حسابرسی وسایر خدمات اطمینان بخش وشهادت دهی،منجمله جنبه های خاص عملی را درشیوه ای منطقی برای کمک به دانشجئیان درهم ودرک تصمیم گیری درحسابرسی وجمع آوری شواهد،بهم ارتباط می دهد.
عنوان و نام پدیدآور:حسابرسی(۲)تالیف ایرج نوروش،کاوه مهرانی،یاسر بذرگر
مشخصات نشر:تهران:کتاب نو،۱۳۸۸
مشخصات ظاهری :۴۹۶ ص
رده بندی کنگره:۱۳۸۸  ۶الف۸۶ ن/HF۵۶۶۷
رده بندی دیویی:۶۵۷/۴۵۰۷۶
شماره کتابشناسی ملی:۱۶۵۹۶۱۴
سرفصلها:
بخش اول:آزمون محتوا:چرخه درآمد
بخش دوم:آزمون محتوا:چرخه مخارج
بخش سوم:آزمون حسابرسی محتوا:چرخه تامین مالی وسرمایه گذاری وتکمیل حسابرسی
بخش چهارم:گزارش حسابرسی
بخش پنجم:سایر خدمات اطمینان بخش
بخش ششم:حسابرسی تقلب
بخش هفتم:حسابرسی داخلی،حسابرسی عملیاتی وحسابرسی دولتی