• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

تئوری اقتصاد کلان 2 

کد محصول: 2001685
  • نویسنده/مترجم: محمود روزبهان
  • شابک: 978-964-437-003-8
قیمت: ۴۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
فصل جدیدی تحت عنوان ((نظریه انتظارات واقتصاد کلان))به کتاب شده است.همچنین،تغییراتی نیز در بسیاری از فصول کتاب صورت گرفته است.مطالب کتاب حاضرنیز همان موضوعاتی است که چارچوب اقتصاد کلان میانی را تشکیل می دهد.


مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:تئوری اقتصاد کلان(۲)/محمود روزبهان.ویرایش سوم
مشخصات نشر:تهران،تابان
مشخصات ظاهری :۳۰۴ ص
رده بندی کنگره:۲/۹۳ ف/HB۱۸۰
رده بندی دیویی:۳۳۹
شماره کتابشناسی ملی:۲۴۳۳-۷۸م
سرفصلها:
بخش اول:چگونگی پیدایش وتکامل اقتصاد کلان
بخش دوم:الگوی درآمد-مخارج
بخش سوم:الگوی IS_LM
بخش چهارم:;کاربرد الگوی IS-LM:سیاست های مالی وپولی
بخش پنجم:نظریه مصرف وپس انداز
بخش ششم:نظریه سرمایه گذاری
بخش هفتم:عرضه کل وتقاضای کل
بخش هشتم:تورم
بخش نهم:تورم،اشتغال وتولید
بخش دهم:اقتصاد کلان در حالت اقتصاد باز
بخش یازدهم:نظریه انتظارات واقتصاد کلان