• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

تحلیل اقتصاد خرد(هال واریان) 

  • نویسنده/مترجم: هال واریان،ترجمه:رضا حسینی
  • شابک: 964-312-431-2
قیمت: ۳۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
از ویژگی های مهم این اثر به ویژه در مقایسه با کتاب های موجود اقتصاد خرد،آن است که تمامی نظریه های عمده اقتصاد خرد وفرضیه های مربوطه را درچارچوب قضیه هایی با بیان ریاضی و به گونه ای روشن بیان کرده است.در این رابطه پس از تعریف مفاهیم اساسی هر قضیه،مراحل گام به گام اثبات آن به طور کامل آورده شده است.
مشخصات
مشخصات ظاهری۶۲۱     :  ص
رده بندی کنگره:۱۳۷۸   ۳ت ۲و/HB۱۷۲
رده بندی دیویی:۳۳۸/۵
شماره کتابشناسی ملی:۴۳۴۵-۷۸م
سرفصلها:
بخش اول:تکنولوژی
بخش دوم:حداکثر کردن سود
بخش سوم:تابع سود
بخش چهارم:حداقل کردن هزینه
بخش پنجم:تابع هزینه
بخش ششم:دوگانگی
بخش هفتم:حداکثر کردن مطلوبیت
بخش هشتم:انتخاب
بخش نهم:تقاضا
بخش دهم:مازاد مصرف کننده
بخش یازدهم:نا اطمینانی
بخش دوازدهم:اقتصاد سنجی
بخش سیزدهم:بازارهای رقابتی
بخش چهاردهم:انحصاری
بخش پازدهم:تئوری بازی
بخش شانزدهم:انحصار چند جانبه
بخش هفدهم:مبادله
بخش هجدهم:تولید
بخش نوزدهم:زمان
بخش بیستم:بازارهای دارایی
بخش بیست ویکم:تحلیل تعادل
بخش بیست و دوم:رفاه
بخش بیست و سوم:کالاهای عمومی
بخش بیست وچهارم:پی آمدهای خارجی
بخش بیست وپنجم:اطلاعات
بخش بیست وششم:ریاضیات
بخش بیست وهفتم:بهینه سازی