• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

نظریه اقتصاد خرد(گریگوری منکیو)ترجمه دکتر حمیدرضا ارباب 

  • نویسنده/مترجم: گریکوری منکیو:ترجمه حمیدرضا ارباب
  • شابک: 978-964-185-021-2
قیمت: ۲۸۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
این کتاب دومین کتاب از مجموعه ۴ جلدی است.کتاب نخست با نام مبانی علم اقتصاد قبلا در ۲۳ فصل ترجمه شده ونشر نی آن را منتشر کرده است.این دو کتاب دارای ۱۴ فصل مشترک هستند که عمدتا مباحث اقتصاد خرد را در بر می گیرند.۸فصل جدید که در این کتاب ملاحظه می کنید شامل طراحی نظام مالیاتی،بازارهای انحصار چند جانبه،بازارهای رقابت انحصاری،بازار عوامل تولید،درآمدها وتبعیض،نابرابری درآمد وفقر،نظریه انتخاب مصرف کننده ومرزهای دانش اقتصاد خرد است.مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:نظریه اقتصاد خرد/گریکوری منکیو:ترجمه حمیدرضا ارباب
مشخصات نشر:تهران :نشر نی،۱۳۸۷_چاپ دوم ۱۳۸۸
مشخصات ظاهری  ۵۸۸   :ص
یادداشت:عنوان اصلی:Principles of microeconomics,۳rd,ed,۲۰۰۴
رده بندی کنگره:۱۳۸۷   ۲ م ۷۶ م/HB۱۷۲
رده بندی دیویی:۳۳۸/۵
شماره کتابشناسی ملی:۱۲۶۹۵۷۰
سرفصلها:
بخش اول:مقدمه
بخش دوم:عرضه وتقاضا:بازارها چگونه کار می کنند
بخش سوم:عرضه وتقاضا:بازارها ورفاه
بخش چهارم:اقتصاد بخش عمومی
بخش پنجم:رفتار بنگاه وسازمان صنعتی
بخش ششم:اقتصاد بازار نیروی کار
بخش هفتم:موضوعاتی برای مطالعه بیش تر
فرهنگ اصطلاحات