• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

کلیات علم اقتصاد(دکتر یوسف فرجی) 

  • نویسنده/مترجم: دکتر یوسف فرجی
  • شابک: 964-468-105-9
قیمت: ۱۹۰٬۰۰۰ ریال
چکیده:
این کتاب که در سطح اقتصاد مقدماتی به رشته تحریر درآمده است،بسیاری از مطالب را به خواننده در رابطه با اینکه اقتصاد چگونه کار می کند،خواهد آموخت.همین طور از آنجایی که مطالب کتاب با آمارها واطلاعات مربوط به ایران نگاشته شده است،خواننده نه تنها با مفاهیم ونظریه های اقتصادی ودر سطحی ساده آشنا می شود،بلکه با اقتصاد ایران نیز تا حدودی آشنا می گردد.


مشخصات:
عنوان و نام پدیدآور:کلیات علم اقتصاد/مولف یوسف فرجی.
مشخصات نشر:تهران موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی،شرکت چاپ ونشر بازارگانی،۱۳۸۴
مشخصات ظاهری     ۵۹۹ :  ص
رده بندی کنگره:۴ ف ۲ ف/HB۱۸۰
رده بندی دیویی:۳۳۰
شماره کتابشناسی ملی:۴۰۴۷-۸۴م
سرفصلها:
بخش اول:مقدمات
بخش دوم:اقتصاد خرد
بخش سوم:اقتصاد کلان
بخش چهارم:اقتصاد بین الملل ورشد وتوسعه اقتصادی
بخش پنجم:واژه نامه انگلیسی-فارسی
بخش ششم:منابع