• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی اسلامی 

مدیریت ریسک(بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی) 

  • نویسنده/مترجم: طریق الله خان،حبیب احمد،ترجمه:محمد مهدی موسوی بیوکی،مجید خادم الحسینی
  • شابک: 978-964-7746-54-0
قیمت: ۴۵٬۰۰۰ ریال
چکیده:این کتاب که در مورد مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی به نگارش در امده است ،یکی از اثار قوی  و پر محتوا
در حوزه مذکور بوده که توسط بانک توسعه اسلامی idbمنتشر شده است .
 
مشخصات
مشخصات ظاهری :۲۶۰ص.جدول ،نمودار.
یادداشت:کتابنامه:ص.۲۴۹- ۲۶۰
موضوع:بانک و بانکداری اسلامی  - مدیریت ریسک .
شناسه افزوده:احمد،حبیب
شناسه افزوده:ahmad,habib
شناسه افزوده:موسوی بیوکی،محمد مهدی،۱۳۶۰-مترجم.
شناسه افزوده:خادم الحسینی،مجید،۱۳۶۵-مترجم.
شناسه افزوده:دانشگاه ا مام صادق (عَ)
شناسه افزوده:سازمان بورس اوراق بهادار
رده بندی کنگره:۱۳۸۶ ۴م۶۱ظ/۲۳۰BP
رده بندی دیویی:۴۸۳۳/۲۹۷
شماره کتابشناسی ملی:۱۱۸۱۷۹۴
سر فصل ها
بخش اول:مقدمه
بخش دوم:مدیریت ریسک ،مفاهیم و تکنیک های اصلی
بخش سوم:مدیریت ریسک ،بررسی بر روی نهادهای مالی اسلامی
بخش چهارم:مدیریت ریسک،رویکرد قانونی
بخش پنجم:مدیریت ریسک،چالش های مر بوط به فقه
بخش ششم:نتیجه گیری
بخش هفتم:اجرای سیاست