• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه 

فلسفه حسابرسی 

کد محصول: 2001760/002
  • نویسنده/مترجم: یحیی حساس یگانه
  • شابک: 978-600-121-055-6
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
بسیاری از عزیزانی که بهتر  از من با مبانی  تئوری وفلسفیحسابرسیاشناییدارند،می دانند که ورود به حوزه تالیف کتاب هایی  از این دست  کار چندان سادهای نیست وسال ها مطالعه وبررسی گسترده را می طلبد واین مطالعه وبررسی ،باید حوزه های وسیعی را در بر گیرد.مشخصات
عنوان و نام پدیدآور:فلسفه حسابرسی/نویسنده:یحیی حساس یگانه
مشخصات نشر:تهران:شرکت انتشارات علمی وفرهنگی،۱۳۸۸
مشخصات ظاهری :دوازده ،۳۶۷ ص.
یادداشت:چاپ پنجم وششم :۱۳۹۱ فیپا
یادداشت:کتابنامه :ص.]۳۴۱[-۳۵۱؛همچنین به صورت زیر نویس
یادداشت:نمایه
موضوع:حسابرسی
شناسهافزوده:شرکت انتشارات علمی وفرهنگی
رده بندی کنگره:۱۳۸۸ ۸ف۵ح/۵۶۶۷HF
رده بندی دیویی:۴۵/۶۵۷
شماره کتابشناسی ملی:۲۱۶۶۰-۸۴م

سر فصل ها
بخش اول: نیاز به فلسفه حسابرسی
بخش دوم: روش شناسیحسابرسی
بخش سوم:پیشینهحسابرسی
بخش چهارم:شک،تردید ،رسیدگی وحسابرسی
بخش پنجم:نقش های اقتصادی واجتماعیحسابرسی
 بخش ششم:اهدافحسابرسی
 بخش هفتم: فرضیات بدیهی حسابرسی
بخش هشتم:مفاهیم حسابرسی
بخش نهم : استقلال
بخش دهم :مراقبت حرفه ای
بخش یازدهم:ارائه منصفانه
بخش دوازدهم :شواهد حسابرسی
بخش سیزدهم :اخلاق حرفه ای