• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

آزادسازی وعملکرد اقتصادی 

  • نویسنده/مترجم: موسی غنی نژاد
  • شابک: 978-600-92905-5-0
قیمت: ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
ایرانیان،دست کم یک سده است که می کوشند اقتصاد کشورشان را از وضع توسعه نیافتگی خارج کنند.این کوشش عمد تا سیمای عمومی و دولتی داشته و اگر هم گاهی تلاش های فردی وخصوصی امکان بروز یا فته ،پس از مدت کوتاهی مقهور قدرت واراده بخش دولتی شده است.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۲۲۰ص.:جدول
یادداشت:کتابنامه
موضوع:تحولات اقتصادی
موضوع :اقتصاد جهانی
موضوع :رشد اقتصادی –سیاست دولت
موضوع :ایران—اوضاع اقتصادی
رده بندی کنگره:۱۳۹۱ ۹غ۳ت/۷۹HC
رده بندی دیویی:۰۶۴/۳۳۸
شماره کتابشناسی ملی:۳۰۲۱۹۶۱
سر فصل ها
بخش اول: پیشینه مفهوم ازاد سازی و جایگاه ان در ادبیات اقتصادی معاصر
بخش دوم: مبانی نظر ازاد سازی
بخش سوم:تجربه ازاد سازی اقتصادی در برخی کشور ها
بخش چهارم:بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و مساله نظارت
بخش پنجم:نظم اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی
 بخش ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات/گره های ذهنی تصمیم گیران اقتصادی و راه های عملی برون رفت