• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد کلان 2/ فرجی 

کد محصول: 2001766
  • نویسنده/مترجم: دکتر یوسف فرجی
  • شابک: 964-6144-26-8
قیمت: ۴۸٬۰۰۰ ریال
چکیده
خدا را سپاس می گویم که پس از انتشار کتاب اقتصاد کلان (۱)توفیق تحریر اقتصاد کلان (۲)نیز برایم فراهم گردید .در حقیقت این کتاب ،در پاسخ این سوال که اقتصاد کلان(۲) برای دوره ی  کارشناسی از کجا شروع می شود ،و چه مباحثی را در بر میگیرد ،تدوین و بر رشته تحریر در امده است.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۲خ.:جدول ،نمودار .
یادداشت:واژه نامه .کتابنامه .(ج.۲)
موضوع:اقتصاد کلان .
رده بندی کنگره:۴ف۲ف/۱۸۰HB
رده بندی دیویی:۳۳۹
شماره کتابشناسی ملی:۱۶۰۳-۷۲م
سر فصل ها
بخش یازدهم:سیاست مالی و کرودینگ اوت
بخش دوازدهم:عر ضه و تقاضای کل و سطح تعادلی قیمت و در امد
بخش سیزدهم:تئوری های عمومی تورم
بخش چهاردهم:تورم بیکاری
بخش پانزدهم:اقتصاد کلان واقتصاد بین الملل
 بخش شانزدهم:رشد اقتصادی :عرضه کل در بلند مدت