• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب عمومی مالی › کتب عمومی مالی 

قانون برنامه پنج ساله پنج توسعه 

کد محصول: 2001642
  • نویسنده/مترجم: انتشارات کیومرث
  • شابک: 978-600-5540-30-7
قیمت: ۳۵٬۰۰۰ ریال
چکیده
دولت موظف است با همکاری سایر قوا ((الگوی توسعه اسلامی –ایرانی))که مستلزم رشد بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی وتحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۲۶۳ص.:۱۱*۱۷س م.
یادداشت:عنوان دیگر:برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۹۰-۹۴)
موضوع:برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۹-۱۳۹۳
موضوع:سیاست فرهنگی—ایران –اینده نگری
موضوع :ایران—سیاست اقتصادی—۱۳۸۹-۱۳۹۳.
موضوع :ایران—سیاست اجتماعی—۱۳۸۹-۱۳۹۳.
شناسه افزوده:انتشارات کیومرث
رده بندی کنگره:ج ۱۳۹۰ ۲۸ا/۳۱۹۷KMH
رده بندی دیویی:۵۵۰۷۴/۳۴۳
شماره کتابشناسی ملی:۲۲۹۵۲۴۹
سر فصل ها
بخش اول: فرهنگ اسلامی -ایرانی
بخش دوم: علم و فناوری
بخش سوم:اجتماعی
بخش چهارم:نظام اداری و مدیریت
بخش پنجم:اقتصادی
 بخش ششم:توسعه منطقه ای
 بخش هفتم: دفاعی،سیاسی وامنیتی