• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

نظریه اقتصاد خرد(اصوا اساسی ومباحث تکمیلی)ج 2 

  • نویسنده/مترجم: والتر نیکلسون،مترجم:دکتر محمد مهدی عسگری
  • شابک: 978-600-5574-42-5
قیمت: ۱۳۵٬۰۰۰ ریال
چکیده:
کتاب پیش رو جلد دوم از ترجمه ی کتاب ((نظریه اقتصاد خرد))نوشته والتر نیکلسون،کتابی درسی است که به منظور استفاده دانشجویان رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد تالیف شده است.این کتاب در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان به عنوان کتاب پایه در درس اقتصاد خرد برای دانشجویان اقتصاد در حال تدریس می باشد.
مشخصات
مشخصات ظاهری۶۵۵      :  ص
یادداشت:عنوان اصلی:Microeconomic theory:basic principles and extension,۸thed,c۲۰۰۲
رده بندی کنگره:۱۳۸۷   ن۸۶ ن ۶/HB۱۷۲
رده بندی دیویی:۳۳۸/۵
شماره کتابشناسی ملی:۲۶۴۶۱۱۱
سرفصلها:
بخش اول:الگوهای رقابتی تعادل جزیی
بخش دوم:تحلیل رقابتی کاربردی
بخش سوم:تعادل عمومی رقابتی
بخش چهارم:کارآیی الگوی رقابت کامل
بخش پنجم:الگوهای انحصار
بخش ششم:الگوهای سنتی رقابت ناقص
بخش هفتم:الگوهای قیمت گذاری بر اساس نظریه ی بازی
بخش هشتم:تقاضای بنگاه برای نهاده ها
بخش نهم:عرضه ی نیروی کار
بخش دهم:سرمایه
بخش یازدهم:اثرات خارجی وکالاهای عمومی
بخش دوازدهم:اقتصاد سیاسی
 پاسخ های خلاصه به خودآزمایی ها