• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

مالیه عمومی و اقتصاد دولت 

کد محصول: 2001827
  • نویسنده/مترجم: یداله دادگر
  • شابک: 978-964-3062-31-6
قیمت: ۸۷٬۰۰۰ ریال
چکیده
علم اقتصاد در حال حاضر یکی از رشته های علوم اجتماعی وانسانی است که علاوه بر زمینه های فراوان تحقیق علمی ،کاربرد های فراوان عملی وسیاست گذاری نیز دارد .مطالعه این علم نه تنها برای علاقه مندان به رشته اقتصاد مفید ست،بلکه برای محققان وصاحب نظران رشته های غیر اقتصادی –به ویژه رشته های علوم اجتماعی-دارای کاربرد قابل توجهی است؛زیرا اقتصاد به طور کلی به نحوی در زندگی همه مردم- چه بصورت فردی وچه به شکل اجتماعی –بسیار موثراست.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۲۰۶ص.:جدول،نمودار
یادداشت:
موضوع:اقتصادمالیه   عمومی ،اقتصاد دولت ،راهنمای اموزش(عالی)
موضوع:سیاست  اقتصادی
موضوع :مالیات .
شناسهافزوده:دانشگاه تربیت مدرس
شناسهافزوده:پژوهشکده اقتصاد
رده بندی کنگره:۱۳۸۳ ۲د۲ف/۱۹۱HJ
رده بندی دیویی:۰۰۷۶/۳۳۶
شماره کتابشناسی ملی:۴۰۱۱۷-۸۳م
سر فصل ها
بخش اول: مقدمه های درمالیه عمومی
بخش دوم:جایگاه کلی دولت در اقتصاد
بخش سوم:چارچوب تصمیم گیری در بخش عمومی ورابطه دولت وشهروندان
بخش چهارم:نقش دولت در تخصیص منابع (برخی از ابعاد شکست بازار)
بخش پنجم:بدجه،فقروتوزیعدرامد
 بخش ششم:هزینه ها ودرامد های بخش عمومی
 بخش هفتم: تجزیه وتحلیل اثار وپیامد های اقتصادی مالیات ویارانه
بخش هشتم:تامین اجتماعی ،قرضه ملی ودیگر مباحث مالیه   عمومی