• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

بانکداری الکترونیک از تئوری تا عمل 

  • نویسنده/مترجم: دکتر امیر محمد فکور ثقیه
  • شابک: 978-964-5638-70-0
قیمت: ۹۵٬۰۰۰ ریال
چکیده
تحولات سریع در عرصه علم وتکنولوژی زوایای گوناگون زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و دگرگونی اساسی در انها ایجاد کرده است .این تحولات در بخش های فرهنگی ،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی  به وضوح قابل مشاهده است .واژه هایی مانند بانکداری الکترونیک،پول الکترونیک ،امضاء دیجیتال وبانکداری موبایل از این قبیل اند.
مشخصات
مشخصات ظاهری :۲۰۸ص.:مصور.
موضوع:بانکداری اینترنتی
موضوع:خدمات مالی - - شبکه های کامپیوتری
رده بندی کنگره:۱۳۸۸ ۲ب۸ف/۷/۱۷۰۸HG
رده بندی دیویی:۱۰۲۸۵/۳۳۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۶۸۴۹۰۴
سر فصل ها
بخش اول: تجارت الکترونیک و صتعت بانکداری
بخش دوم: اشنایی با مفاهیم و اصول بانکداری الکترونیک
بخش سوم:نیرو های رقابتی و تحول در صنعت بانکداری
بخش چهارم:بانکداری الکترونیک در عمل
بخش پنجم:خدمات مالی موبایل
 بخش ششم:سیستم های امنیتی در بانکداری الکترونیک