• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › اقتصاد مالی 

اقتصاد بدون چرخش 

  • نویسنده/مترجم: نریمان بهروش،مترجم:شراره رخشان
  • شابک: 978-600-5982-44-2
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
کتاب ((اقتصاد بدون چرخش)).کتابی است در حوزه مباحث کلان سیاستگذاری اقتصادی که در واقع با رویکردی متفاوت به بررسی شیوه های سیاستگذاری در اقتصاد می پردازد .نویسنده کتاب سعی دارد نشان دهد که چگونه تمایلات سیاسی نهاد های تصمیم گیر و ایدئو لوژی های حاکم بر انها می تواند مبنای تعیین سیاست های اقتصاد قرار گیرد .


مشخصات
مشخصات ظاهری :۴۲۹ ص.
یادداشت:عنوان اصلی :spin-free economics : a no –nonsense,nonpartisan guide to …,c۲۰۰۹
موضوع:اقتصاد بین الملل
موضوع:مالیه بین المللی
موضوع :جهانی شدن – جنبه های اقتصادی
موضوع :رشد اقتصادی
شناسهافزوده:رخشان ،شراره ،۱۳۵۴ – مترجم
شناسهافزوده:پژوهشکده پولی وبانکی
رده بندی کنگره:۱۳۹۱ ۴۷الف۹ب/۱۳۵۹ HF
رده بندی دیویی:۹/۳۳۸
شماره کتابشناسی ملی:۳۰۱۰۸۵۵


سر فصل ها
بخش اول: بازار ها بهترین عملکرد را دارند
بخش دوم: هر چیز بهایی دارد
بخش سوم:رقابت بهترین دوست مصرف کنندگان است
بخش چهارم:رشد خوب است
بخش پنجم:جهانیشدن،بیشتر به عشق شباهت دارد تا جنگ
 بخش ششم:دولت خوب ،دولت بد:دانستن  اینکه چه هنگام دخالت دولت بیشتر از ضرر،سود به همراه دارد هنر ارزشمندی است
 بخش هفتم: فقر،نا برابری و ناامنی شغلی :کمک به قشر اسیب پذیر ومحروم بدون اسیب رساندن به دیگران
بخش هشتم:سیاست های کلان اقتصادی :جستجویی طولانی (ودر نهایت موفق )برای ثبات
بخش نهم:بازار های مالی و اقتصاد :جزء نباید کل را تحت تاثیرقرار دهد