• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › مالی عمومی 

ساختار و عملکرد بازار (نظریه وکاربرد آن در بخش صنعت ایران) 

  • نویسنده/مترجم: دکتر فرهاد خداداد کاشی
  • شابک: 978-964-469-026-6
قیمت: ۵۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
از اواخر ده ۷۰ بسیاری از کشور های در حال توسعه به منظور اصلاح ساختار های اقتصادی خود مبادرت به اقدمات وسیعی نمودند . این اقدمات  در راستای توصیه های نهاد های پولی و اقتصادی  بین المللی همچون صندوق بین المللی پول وبانک  جهانی بود .


مشخصات
مشخصات ظاهری :س،۳۳۹ص.جدول،نمودار
یادداشت:پشت جلد به انگلیسی :farhadkhodadadkashi .market structure and performance  theory and practice case of iran .
یادداشت:چاپ دوم :۱۳۸۵
یادداشت:کتابنامه :ص.]۳۰۱[-۱۸،همچنین به صورت زیر نویس
موضوع:بازار
موضوع:بازار– ایران – جنبه های اقتصادی
موضوع :ایران—سیاست اقتصادی
موضوع :نوسنهای اقتصادی – ایران 
شناسهافزوده:موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی
رده بندی کنگره:۲س۴خ/۵۴۷۰HF
رده بندی دیویی:۱/۳۸۰
شماره کتابشناسی ملی:۵۹۸۲-۷۸م


سر فصل ها
بخش اول: بازار وعناصر ان
بخش دوم:صرفه جویی ناشی از مقیاس در بازار های ایران
بخش سوم:موانع ورود اهمیت ان در بازار
بخش چهارم:تمرکز صنعتی ،نظریه روشهای اندازه گیری وبررسی سطح تمرکز در بازار های ایران وملل ان
بخش پنجم:انحصار ملل بروز  منفی و مثبت ان
 بخش ششم:ارتباط ساختار عملکرد بازار:نظریهوکاربرد ان در بازار های ایران
 بخش هفتم: جمع بندی وارائهراهبردهایی برای تدوین اصول سیاستهای ضد انحصاری