• محصول
فروشگاه آنلاین انتشارات بورس

محصولات › کتب تخصصی مالی › فناوری اطلاعات در بازار سرمایه 

مدیریت بانکداری الکترونیکی 

  • نویسنده/مترجم: فرنود حسنی،سهیلا سلطانی،فرشته ضرابیه
  • شابک: 978-600-5033-70-0
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
چکیده
اتوماسیون سامانه های بانکی در کنار اموزش مناسب کارکنان ومشتریان به بانک ها این فرصت را داد که ضمن ارائه خدمات مطلوب تر،اعتماد مشتریان را به استفاده از سامانه های الکترونیکی بانکداری افزایش دهد .جریان فناوری گرایانه  در بانک ها حاکی از دغدغه ،توجه ونگاه تازه ای در زمینه مسائل افزایش دهد.


مشخصات
مشخصات ظاهری :۵۴۴ ص
موضوع:بانکداری اینترنتی
موضوع:انتقال الکترونیکی وجوه
موضوع :خدمات مالی –شبکه های کامپیوتری
شناسهافزوده:حسنی ،فرنود،۱۳۵۰-
شناسهافزوده:سلطانی ،سهیلا
رده بندی کنگره:۱۳۸۷ ۴م۴ض/۷/۱۷۰۸HG
رده بندی دیویی:۱۰۲۸۵/۳۳۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۳۲۷۵۲۷


سر فصل ها
بخش اول: بانک وبانکداری الکترونیکی
بخش دوم:مدیریت راهبردی ،ریسک وامنیت در بانکداری الکترونیکی
بخش سوم:فناوری های بانکداری الکترونیکی
بخش چهارم:پرداخت الکترونیکی ،مدل ها وچالش ها
بخش پنجم:تجارتوبانکداری الکترونیکی
 بخش ششم:مدیریت بازار یابی ،مشتری مداری وکیفیت محصول ها وخدمات در بانکداری